”Jag har anlitat Jönrup & Eriksson för startup-bolagen Blindspace och Qtorq. Med stor analytisk förmåga satte de sig snabbt in i respektive bolags verksamhet och ringade in vad som kunde patenteras för att stötta affären på bästa sätt.

De utformade sedan motsvarande patentansökningar som har varit av stort värde i förhandlingar med samarbetspartners. Jag kommer garanterat anlita Jönrup & Eriksson igen – de är mitt förstahandsval i patentfrågor.”

Anders Sundelin,
Sundelin Development AB
Fler referenser »