Sagt om oss av några kunder

”Vi har anlitat Jönrup & Eriksson i flera år och är mycket nöjda med vårt samarbete. Utöver att de kontinuerligt bidrar till att bygga upp vår patentportfölj så hjälper de till att utveckla patentverksamheten.

De har god insikt i patentrelaterade frågeställningar som uppkommer i ett teknikutvecklande företag, är engagerade och sätter kundens bästa i fokus. Jag känner mig trygg med deras kompetens och kan varmt rekommendera dem.”

Thomas Avasalu,
Acting VP Legal & IP,
China Euro Vehicle Technology AB

”Jönrup & Eriksson hjälpte oss att patentera ett nytt koncept. De visade oss vägen genom processen vid utformningen av patentansökan och var måna om att vi förstod detaljerna. Vi är mycket nöjda med samarbetet och slutresultatet.

Vidare så slutade kostnaden inom den initiellt överenskomna kostnadsramen trots en del vidareutvecklingar och ändringar av konceptet under utformningen av patentansökan. Vi kan definitivt rekommendera dem.”

Dale Buckley
CEO- Global Group
Korbadesign

”IPCO levererar lösningar inom industriella processer. Vi är av uppfattningen att vi kan hitta affärsmöjligheter baserat på undersökningar inom patentområdet och vände oss till Jönrup & Eriksson för hjälp. De har försett oss med värdefulla råd och strategier för analys av patentansökningar inom relevanta områden.

Under vårt samarbete har Jönrup & Eriksson visat sig vara pålitliga, framåtblickande och flexibla. Precis vad IPCO behöver.”

Per Kreij
Site manager
IPCO

”Vi utvecklar en teknologi för ett kirurgiskt instrument och vi vill skydda teknologin via patent. Vi blev rekommenderade att kontakta Jönrup & Eriksson och blev direkt imponerade av deras tekniska kunnande och affärsinriktade tänk. De har levererat värdefulla råd för att skydda vår teknologi. Vi hade redan en internationell patentansökan och Jönrup & Eriksson hanterade nationaliseringen av ansökan i de länder som är viktigast för vår affär.

Kostnadskontroll är viktigt för oss och vi känner oss trygga i att Jönrup & Eriksson levererar högkvalitativa tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.”

Magnus Ojde
Founder
Gothenburg Medtech Innovations AB

”Vi har involverat Jönrup & Eriksson i patentfrågor för flera av våra företag/projekt i tidiga faser av teknikutveckling. De är måna om att förstå kontexten för varje ärende och deras råd har varit värdefulla för affärsbeslut. Det är ett nöje att rekommendera dem.”

Tina Verolin
Innovation Advisor
GU Ventures

”Jag är verksam inom hästnäringen och i mitt bolag utvecklar jag produkter som ska öka välbefinnandet för hästar. Jag blev rekommenderad att kontakta Jönrup & Eriksson i ett patentärende. De förstod snabbt tekniken och levererade utöver mina förväntningar inom en begränsad budget.”

Pia Fridstrand
Founder and Owner
HippoMotion Innovation AB

”Vi är ett konsultföretag inom bygg- och anläggningsteknik som har utvecklat ett nytt koncept för byggande av bad- och simhallar. Jönrup & Eriksson identifierade snabbt hur vår teknik skulle kunna skyddas genom patentering för att stötta vår affär. Vid utarbetande av patentansökan hade vi en bra dialog, där Jönrup & Eriksson på kort tid fick en djup förståelse för konceptet, vilket resulterade i ett effektivt arbete. Jönrup & Eriksson har vidare givit värdefulla råd vid förhandlingar med ett annat företag för kommersialisering av konceptet och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.”

Stefan Valdusson
VD
S Valdusson AB

”Jag utvecklar och söker patent för medicintekniska produkter. Genom rekommendation fick jag kontakt med Jönrup & Eriksson. De förstod snabbt tekniken och har levererat analyser och rekommendationer som överträffat mina förväntningar.

Vidare är de alltid tillgängliga och ger snabb respons. Jag är mycket nöjd och kommer definitivt fortsätta anlita dem.”

Prof Dr Armin B Moniri,
uppfinnare till restme och Moniri Otovent

”Jag har anlitat Jönrup & Eriksson för startup-bolagen Blindspace och Qtorq. Med stor analytisk förmåga satte de sig snabbt in i respektive bolags verksamhet och ringade in vad som kunde patenteras för att stötta affären på bästa sätt.

De utformade sedan motsvarande patentansökningar som har varit av stort värde i förhandlingar med samarbetspartners. Jag kommer garanterat anlita Jönrup & Eriksson igen – de är mitt förstahandsval i patentfrågor.”

Anders Sundelin,
Sundelin Development AB