Kommunikation med patentverk

Patentmyndigheterna granskar inlämnade patentansökningar och skickar förelägganden med synpunkter på uppfinningens patenterbarhet. Vi kommunicerar med patentmyndigheterna och besvarar sådana förelägganden för att driva patentansökningarna hela vägen till beviljade patent.

I länder utanför Europa utnyttjar vi lokala samarbetspartners för kontakter med respektive patentverk.

Fler tjänster »