Samarbeten

Vi stöttar i en rad olika patentrelaterade frågor i förhållande till samarbetspartners, såsom vid samarbeten i teknikutvecklingsprojekt. Det kan exempelvis innebära att vi assisterar vid utformning av patentrelaterade delar i avtal.

Fler tjänster »