Uppköp, samgående och konflikt

Vid köp och försäljning av teknik eller patenträttigheter, samgående av företag och uppköp av bolag kan vi analysera en patentportfölj i samband med en så kallad ”due diligence”.

Analys av patentportfölj är även relevant vid en patentkonflikt.

Fler tjänster »